NANO Architecten BVBA - Andy Gijbels
Andy Gijbels
  • functie: architect, projectverantwoordelijke, zaakvoerder
  • opleiding: PHL, departement architectuur, cum laude
Andy richtte in 2009 NANO architecten op. Als creatieve duizendpoot werkt hij mee aan de ontwerpen van alle projecten.
Daarnaast bewaart hij ook steeds het overzicht op en naast de werven.
Andy is ook verantwoordelijk voor de contacten met zowel leveranciers als bouwheren.

" There are no problems, only solutions "
NANO Architecten BVBA - Laura Willems
Laura Willems
  • functie: architect, projectverantwoordelijke
  • opleiding: PHL, departement architectuur, cum laude
Laura vervoegde NANO architecten in 2013. Als mede-projectverantwoordelijke zet zij steeds de puntjes op de i.
Naast het ontwerpen van projecten volgt Laura de werven tot in detail op en zal ze er mee op toezien dat alles volgens de regels van de kunst wordt uitgevoerd door de verschillende aannemers.

" Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence "
Werkwijze
Elke opdracht start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Na toekenning van de opdracht zal zeer gedetailleerd het programma van eisen overlopen worden. Aan de hand hiervan wordt zowel in grondplan als in beeld een schetsontwerp gemaakt zodat u als bouwheer zich reeds volledig kan inleven in het voorgestelde ontwerp. In elke fase van het voorontwerp zal het vooropgestelde budget nauwlettend in het oog gehouden worden.

Uit het voorontwerp wordt een bouwaanvraagdossier opgesteld. Op voorhand wordt steeds met de dienst ruimtelijke ordening overlegd of het voorgesteld ontwerp voldoet aan alle eisen zodat u als bouwheer niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Na het indienen van de bouwaanvraag zal een beschrijvende meetstaat opgesteld worden waarmee aan verschillende aannemers offertes kunnen worden gevraagd. De beschrijvende meetstaat laat toe een correcte prijsvergelijking op te maken.

Naargelang de wensen die in het voorontwerp bepaald werden, wordt alles op elkaar afgestemd zodat het project uitgevoerd kan worden.Door een strikte werfplanning wordt ervoor gezorgd dat de verschillende aannemers elkaar correct opvolgen en de bouwtijd tot een minimum wordt beperkt. De werken worden nauwgezet opgevolgd, telkens in volledig overleg met de bouwheer. Werfverslagen zorgen voor een duidelijke en transparante communicatie met alle betrokken partijen.

Vertrouwen, wederzijds respect en goede communicatie worden tijdens het volledige bouwproject hoog in het vaandel gedragen.